პირველკლასელები

მომავალი პირველი კლასელების მშობლებლებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

1.განცხადება/ მშობელი ადგილზე დაწერს/;
2.დაბადების მოწმობა ნოტარიუსით დამოწმებული 1 ცალი
3.სურათი 2 ცალი 3X4
4.მშობლების პირადობის მოწმობის ქსეროასლები
5.თერთმეტნიშნა პირადი ნომერი სამოქალაქო რეესტრიდან ამოწერილი;
6.ჯამრთელობის ცნობა,(შესაძლებელია ძველიც)
7.დევნილის საბუთი
8.სოციალურად დაუცველის საბუთიდაუცველის საბუთი;

სკოლაში ყველა კლასის მოსწავლე სწავლის გადასახადს იხდის წელიწადში მხოლოდ 10 თვის განმავლობაში,ამასთან სწავლის გადასახადში შედის სწავლა გახანგრძლივებულ  ჯგუფებში.